รับออกแบบ ติดตั้ง คอนฟิค ระบบโทรศัพท์ VOIP IP-PBXตู้สาขาโทรศัพท์บน Cloud Cloud PXB Hosted PBX

ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่ต้องดูแลเอง ใช้งานได้ทันที

ระบบ Call Center Telesales บน Cloud 

พร้อมบริการ ติดตั้ง ดูแล ออกแบบ ระบบ Call center และ Telesales ให้ทั้งระบ

ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud

ไม่ต้องตั้งค่าเอง ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ต้องเดินสาย

ใช้งานได้ทันที พร้อมอัดเสียงตอบรับอัตโนมัติให้ฟรี

 • รับติดตั้ง คอนฟิคระบบ VoIP
  • การโอนสายแบบรอผลการ โอน (Attended Call Transfer)
  • การตั้งการโอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (Call Forward on Busy)
  • การตั้งการโอนสายเมื่อไม่มีผู้รับ (Call Forward on No Answer)
  • การกำหนดการโอนสายตามเบอร์ที่ถูกเรียก (Call Routing by DID)
  • การกำหนดการโอนสายตามเบอร์เรียกเข้า (Call Routing by Caller ID)
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendant /Digital Receptionist)
  • แยกการตอบรับแตกต่างกันตามวันและเวลาได้ไม่จํากัด 
  • การรับฝากข้อความ (Voice Mail)
  • ดนตรีพักสาย (Music on Hold)
  • การกำหนดกลุ่มผู้รับสาย (Ring Groups/Hunt Groups)
  • สมุดโทรศัพท์องค์กร (Central Phonebook)
  • การฝากสาย (Call Parking)
  • การดึงสาย (Call Pickup)
  • การจัดคิวสายเข้า (Call Queuing)
  • เสียงตอบรับอัตโนมัติสำหรับวันหยุด (Different Prompts for Holidays)
  • การแจ้งเตือนข้อความใหม่ (MWI - Message Waiting Indicator)
  • การโอนสายแบบประชุม (Conference Calling)
  • การสร้างห้องประชุม (Conference Rooms)
  • การเรียกเข้าที่เบอร์ภายในและมือถือพร้อมกัน (Ring Extension and Mobile Simultaneously)
  • รองรับการให้บริการ Voice ผ่านได้ทั้งทาง Internet และ LAN
  • รองรับการทำงานร่วมกับซอฟท์แวร์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยี VoIP
        มาตรฐาน SIP โปรโตคอล (Session Initiation Protocol) ได้
        เช่น โปรแกรม SIP Softphone, อุปกรณ์วอยซ์เกทเวย์ (SIP VoIP Gateway),
        เครื่องโทรศัพท์แบบไอพี (SIP IP-Phone)
  • มีฟังก์ชั่น Backup และ Restore แบบกำหนดเวลาล่วงหน้าได้ 
  • มีฟังก์ชั่น Backup ในตัวโดยส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆได้
  • มีซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (Client Applications for Windows) 
       หรือโปรแกรม Softphone สำหรับติดตั้งและใช้งานระบบโทรศัพท์บนคอมพิวเตอร์
  • สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows OS)  หรือลีนุกซ์ (Linux OS)
  • สามารถทำงานบนอยู่บนระบบได้ (Cloud IP-PBX)โทรศัพท์ 087-0541652 | 02-077-0550 / LINE@ ID: @thaivoipshop